Privacybeleid

Ondersteuning

Privacybeleid

Datum publicatie 01-01-2022

Bezoekers en gebruikers van de website van NEXT wfm

Jouw privacy en het volgen van de privacywet is voor ons van groot belang. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met gegevens van onze kandidaten, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij NEXT wfm allemaal doen met informatie die we van jou ontvangen.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

 • Gebruik nextwfm.com
 • Sollicitanten/ Kandidaten/ ZZP’ers
 • Werken via NEXT wfm
 • Zakelijke relatie, leverancier, contactpersoon
 • Beveiliging
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
 • Inzage en wijzigingen van je gegevens
 • Klacht indienen -data lek melden
 • Contactgegevens

Gebruik www.nextwfm.com

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor het gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

NEXT wfm maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt door het invullen van een formulier of het doen van een sollicitatie of inschrijving, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.  Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • om je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven wanneer je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Contact formulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mail adres,  telefoonnummer, n.a.w. gegevens.  Deze gegevens hebben wij nodig om je vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die je met ons sluit door het contactformulier in te vullen.  Wij bewaren deze informatie tot het contact is afgerond

Nieuwsbrief

Wij verzenden 1 x per jaar een nieuwsbrief per e-mail. In deze nieuwsbrief informeren wij je over onze dienstverlening en geven wij informatie op het gebied van klantcontact. Wij sturen deze nieuwsbrief alleen als je je daarvoor hebt aangemeld.

Sollicitanten, kandidaten, Zzp’ers

Zodra je je inschrijft  via de website of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Inschrijving

 • Je heb je ingeschreven en daarna gebruiken we deze gegevens nog 6 weken of, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende functie. Relevante gegevens delen wij met (potentiële) opdrachtgevers.

Solliciteren

 • Wanneer je solliciteert op een functie op onze website, worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals n.a.w. gegevens,  kennis, werkervaring en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende functie.
 • Als onderdeel van je sollicitatieprocedure kunnen wij referenties aanvragen bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. Met jouw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Werken via NEXT wfm

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we doen met jouw gegevens. Indien we gegevens delen met andere partijen verwijzen wij naar de privacy statements van de betreffende partijen. Het kan zijn dat onze arbeidsgeneesheer, loonadministrateur of verzekeraar een afwijkende wettelijke bewaartermijn hanteert.

Arbeidsovereenkomst en salaris

 • Omdat je voor ons werkt maken wij een personeelsdossier, met bijvoorbeeld een kopie van je paspoort. Dit doen we om contractuele afspraken met jou na te kunnen komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn, delen we deze gegevens met overheidsinstanties en  uitvoeringsorganen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na het einde van je dienstverband.
 • Omdat je voor ons werkt, zijn wij contractueel verplicht je te verzekeren. We delen jouw persoonsgegevens met onze verzekeringsmaatschappij(en). We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.
 • Om jouw pensioen te verzorgen zijn wij contractueel verplicht je persoonsgegevens te delen met onze pensioenuitvoerder. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.
 • Om subsidies en loonkostenvoordeel aan te vragen en te verantwoorden, gebruiken wij je persoonsgegevens. We delen deze gegevens met subsidieverstrekkers en eventueel derde partijen die ons helpen de subsidie te regelen. We bewaren de gegevens 7 jaar. Indien  bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de aanvraag mogen we dit enkel gebruiken na toestemming. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.
 • Als je jezelf ziek meldt geven wij dit door aan onze arbeidsgeneesheer. Zelf slaan wij de minimale gegevens op die noodzakelijk zijn voor om contact met je te houden. Informatie over je herstel en eventuele noodzakelijke aanpassingen die wij van de arbeidsgeneesheer teruggekoppeld krijgen bewaren we tot 7 jaar na uitdiensttreding.
 • Om jouw salaris uit te betalen verwerken wij jouw contact- en bankgegevens. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar vanuit de fiscale wetgeving.
 • Voor het afhandelen van zakelijke declaraties hebben wij je contact- en bankgegevens nodig en bewijsstukken van je declaratie. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.
 • Als beslag op je salaris wordt gelegd, zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om je persoonsgegevens te delen met deurwaarders en schuldeisers. Wij bewaren deze gegevens totdat het beslag ingetrokken is.

Dienstverlening

 • Als het voor de opdracht noodzakelijk is (officiële) documenten in bezit te hebben, zoals bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan ondersteunen wij in het administratieve proces. Daarvoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens van jou te verwerken. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een (uren)administratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken, voeren we enquêtes uit. Om onze producten en diensten continue te blijven verbeteren gebruiken wij persoonsgegevens.

Algemeen

 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. .
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op. Deze bewaren we 7 jaar volgens wet- en regelgeving.

Zakelijke relatie, leverancier of contactpersoon

Communicatie

 • Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren
 • Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om te meten hoe opdrachtgevers onze dienst ervaren en gebruiken voeren we enquêtes uit. Soms vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.

Facturering

 • Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens zoals namen van contactpersonen.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op, zoals de factuur en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van elke opvraging van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • overdraagbaarheid van gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking

Indien  je gebruik wil maken van een van de bovenstaande rechten,  stuur dan je verzoek per e-mail naar info@nextwfm.com Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent zodat we zeker weten dan we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klacht indienen – Datalek  melden

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Denk je dat je een zwakke plek in onze website of systeem hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensverwerking Anneke Damen,  info@nextwfm.com of via telefoonnummer 0031 637225261.

Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.