Skip to content
WFM reporting

Reporting

Het visualiseren van data, met behulp van een BI-tool, creëert een sterke verbinding tussen traditioneel management en data gestuurde besluitvorming. Door data visueel weer te geven wordt het mogelijk om complexe informatie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Dit maakt het voor managers en medewerkers makkelijker om inzichten te verkrijgen en onderbouwde beslissingen te nemen.  

Uitdagingen

Stel je voor dat een organisatie wil voorkomen dat al hun medewerkers tegelijkertijd vakantie opnemen, of dat er te veel vakantie uren worden opgebouwd die later moeten worden uitbetaald. Met inzicht in deze gegevens kunnen dit soort situaties worden voorkomen. Juist het ontbreken van deze belangrijke informatie kan leiden tot uitdagingen bij het nemen van beslissingen, operationele efficiëntie en klant- en medewerkerstevredenheid. WFM Reporting helpt deze uitdagingen tijdig te identificeren en inzichtelijk te maken, waardoor maatregelen kunnen worden genomen om ze te voorkomen.

Workforce Management

Workforce Management (WFM) draait om het slim inzetten van personeel met de juiste vaardigheden op het juiste moment. Het omvat vier belangrijke onderdelen: planning, traffic management, capaciteitsmanagement en forecasting. Samen zorgen deze ervoor dat een organisatie haar personeel effectief kan inzetten. Het uiteindelijke doel is een soepel en efficiënt verloop van de operationele processen te garanderen, wat bijdraagt aan het succes van de organisatie.

WFM data

Wil jouw organisatie beter inzicht krijgen in WFM data, maar ontbreekt het aan de middelen en expertise om dit te realiseren? NEXT heeft dé oplossing met onze WFM reporting dienstverlening. Wij bieden jouw organisatie inzicht in WFM informatie door deze op een begrijpelijke manier te presenteren. Dit zorgt voor betrouwbaarheid in de personeelsbezetting, werkschema’s, verzuimregistratie, productiviteitsstatistieken en prestatie-indicatoren. WFM Reporting biedt ook inzicht in mogelijke procesverbeteringen . Dit stelt afdelingen in staat om tijdig trends en patronen te herkennen, zodat ze adequaat kunnen reageren op knelpunten.

BRO_Front_Cover-1
BRO_Front_P.01-1
WFM_Reporting-3-1

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie?