Skip to content
Zelfroosteren

Zelfroosteren

 

In steeds meer CAO’s wordt opgenomen dat medewerkers de mogelijkheid hebben om zelf hun rooster te beheren in plaats van afhankelijk te zijn van een planbureau. Op deze manier kunnen medewerkers zelf werken aan een optimale balans tussen werk en privé. Maar hoe zorg je ervoor dat tegelijkertijd ook het belang van de klant en de organisatie niet over het hoofd wordt gezien? Met andere woorden, hoe start je met zelfroosteren?

De term zelfroosteren

Laten we beginnen met de term “zelfroosteren”, of misschien “meeroosteren”, “groepsroosteren” of “samenroosteren”. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het noemt, zolang het maar gaat om het vergroten van de invloed van medewerkers op hun eigen dienstregeling. Welke term je ook kiest, het betekent niet automatisch dat medewerkers hun eigen rooster gaan opstellen.

Afhankelijk van de behoeften van medewerkers of een team kan er invloed worden uitgeoefend op verschillende aspecten, zoals de manier waarop het rooster wordt opgesteld, het proces van roosteren, de afspraken rondom roosteren en zelfs het maken van het rooster zelf. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Samen bepaal je de spelregels voor wat zelfroosteren precies inhoudt.

Spelregels voor zelfroosteren

Het opstellen van de spelregels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar zowel medewerkers als de organisatie zich aan verbinden. De randvoorwaarden, werkwijzen, afspraken en richtlijnen zijn transparant en meetbaar. De algemene afspraken vanuit de organisatie blijven geldig, dus bij zelfroosteren beperk je je tot regels die relevant zijn. Hierbij wordt veel gevraagd van de volwassenheid van het team.

Zelfroosteren is dus geen beslissing die overhaast genomen moet worden. Zowel de organisatie als de medewerkers moeten goed nadenken over wat ze willen en op welke manier ze dit willen realiseren. Regels, randvoorwaarden en kaders spelen hierbij een cruciale rol.