Skip to content
Forecasting en Capacity management – assessment

Forecasting en Capacity management

In dit assessment zal de kandidaat worden gevraagd een voorgelegde forecast te analyseren en te verbeteren. Op basis daarvan zal er een capaciteitsplan opgeleverd worden welke de kandidaat zelf gaat maken op basis van een aantal aangeleverde gegevens die meegenomen moeten worden in dit plan. Tijdens de casepresentatie zal worden gevraagd de keuzes en adviezen te verdedigen ten opzichte van de stakeholders.

De resultaten worden door een deskundig en ervaren team beoordeeld. Gevolgd door een rapport waarin per onderdeel de scores worden gegeven, inclusief aanbevelingen en ontwikkelpunten. Daarnaast kan een advies worden gegeven over de geschiktheid van de kandidaat ten opzichte van een bepaalde functie.

Inhoud

Het assessment heeft 3 onderdelen (WFM-theorie, Excel en een praktijkcase) en is gericht op de toekomstig te bekleden functie. De uitkomst kan worden meegenomen in de keuze voor een kandidaat of worden ingezet als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling binnen het vakgebied WFM.

Bij elk assessment ontvangt de kandidaat een uitgebreid rapport waaruit blijkt hoe de kandidaat er voorstaat qua kennis en welke ontwikkelpunten er nog zijn.

Assessment dagen

Op de volgende dagen is het mogelijk om een assessment af te nemen:

  • 1 februari 2024
  • 14 maart 2024
  • 30 mei 2024
  • 5 september 2024
  • 23 oktober 2024
  • 11 december 2024

Interesse?

Wil je nog wat meer informatie, neem dan
contact met ons op:

 

Deel dit assessment

Schrijf je in