Skip to content
Kinderopvang

Samen strategisch: meedenken en vooruitkijken bij Impuls kinderopvang

 

Het belang van kennis en expertise in personeelsplanning bij Impuls kinderopvang.

 

Kinderopvangorganisatie impuls

Impuls Kinderopvang is een Nederlandse kinderopvangorganisatie die gespecialiseerd is in het bieden van diverse vormen van opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud. Hun aanbod omvat onder meer kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse educatie. Het voornaamste doel van Impuls Kinderopvang is het creëren van een veilige, inspirerende en uitdagende omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

Tijdelijke personeelsplanner

In de wereld van de kinderopvang is het cruciaal om de juiste expertise op het juiste moment beschikbaar te hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering, net zoals bij Workforce Management. Impuls Kinderopvang werd geconfronteerd met de uitdaging van een tekort aan een planner, wat de operationele efficiëntie in gevaar kan brengen met als risico onderbezetting of het inefficiënte inzetten van medewerkers. Het eerste contact tussen NEXT en Impuls ontstond dan ook door het ontbreken van een planner in de organisatie.

Impuls kinderopvang

Uitdagingen binnen de kinderopvang

Inge van den Reek, regiomanager bij Impuls Kinderopvang, geeft leiding aan een team van 14 locatiemanagers, die worden ondersteund door 3 personeelsplanners. De missie van Impuls? Gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Maar daar heb je natuurlijk wel de mensen voor nodig om dit waar te kunnen maken. De planners zijn hierin cruciaal om te zorgen voor voldoende bezetting op de groep. Hierdoor is voor ons een tekort aan planners een enorme uitdaging, benadrukt Inge.

De kinderopvang kent al uitdagende omstandigheden, vooral vanwege de moeilijkheid om voldoende personeel op de werkvloer te vinden en een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is het ook lastig om geschikte kandidaten te vinden met de juiste kwalificaties om in de kinderopvang te mogen werken. Niet iedereen voldoet aan de vereisten, zoals specifieke taalvaardigheden en de verplichte ervaring met het werken in een vaste groep voordat ze kunnen starten in de kinderopvang.

Kennis & expertise

Vanuit NEXT heeft Workforce Management (WFM) specialist Samantha Hofs tijdelijk de rol van personeelsplanner bij Impuls Kinderopvang ingevuld. Met haar expertise en ervaring heeft Samantha bijgedragen aan het optimaliseren van de personeelsplanning. Maar naast haar reguliere werkzaamheden, focus op het rondmaken van de roosters heeft Samantha ook procesmatig veel bijgedragen. Inge geeft aan: “Samantha heeft in een korte tijd mooie dingen gerealiseerd met name op het gebied van focus op de langer termijn. Vooruitdenken is zo belangrijk, maar door de adhoc werkzaamheden kwamen wij daar niet aan toe. Zij heeft ons de handvatten en focuspunten gegeven voor het maken en bewaken van een langetermijnplanning. Hoe pakken we dit aan en waar moeten we opletten. Dit was voor ons echt een winst. Zoals NEXT zelf zegt: “Tijdelijke krachten, blijvend resultaat!”

Samenwerking

Inge benadrukt dat het maken van de juiste match in combinatie met affiniteit met de  kinderopvang voor ons van groot belang is. Met een tekort aan personeel is het cruciaal dat een planner vaardig is in het omgaan met mensen. Het vermogen om snel te schakelen, zich zaken eigen te maken en effectief te communiceren met medewerkers is essentieel. Het vermogen om helder uit te leggen en begrip te tonen in de communicatie is vanzelfsprekend. Inge gaf aan dat persoonlijk contact voor ons van onschatbare waarde is. Dit is precies wat Samantha ons heeft kunnen bieden.

NEXT heeft ons voorzien van een passende match, maar dat is slechts één van de cruciale aspecten in een samenwerking. Voor Impuls is het ook van essentieel belang dat er snel geschakeld kan worden en dat wij worden ontzorgt. Laten we ook niet vergeten dat het ook belangrijk is dat er een goede match is tussen samenwerkingspartners. En deze match is er zeker! Beide organisatie zijn transparant, houden elkaar op de hoogte en staan echt voor een nauwe samenwerking. Zoals Inge benadrukt: bij Impuls maakt het niet uit wie je bent, je hoort erbij. En dit geldt natuurlijk ook voor NEXT.